Slide background

Kosten

Per wandeling worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • 1x per week: 13,00 euro
  • 2x per week: 12,50 euro
  • 3x per week: 12,00 euro
  • 4x per week: 11,50 euro
  • 5x per week: 11,00 euro

 

Aan het begin van elke maand ontvang je een factuur. Ons rekeningnummer is NL16INGB0007467859. Afzeggingen en/of wijzigingen worden verrekend met de factuur van de volgende maand. Bij opzegging hanteren wij een opzegtermijn van 1 maand. We behouden ons het recht voor de prijzen te wijzigen.